loader image

Core Team

Convener

Kandarp Gupta

Co-convenor

Jay Kumar Tomar

THOR SPOCs

Divesh Dawani

Srishti Bisht

Content

Aakash Agarwal

Nidhi Jha

Anshul Kaushik

Digital Marketing

Ashish Joshi

Purnima

Tenzing Wangyal

Sponsorship

Navaneeth Krishnan

Alisha Agarwal

Nitya Anand

Kunal Patel

Corporate Relations

Adarsh Yadav

Niharika Divakar

Harsh Kumar

Design & Photo/ Videography

Kamal Singh

Monisha R

Divija Bansal

Meeta Gohil

Event Management

Swati Bansal

Yashwant Maru

Vignesh Kumar

Parikshit Chandel

Ambience & Offline Marketing

Shivraj

Nayani Chaudhary

Akarsh Arora